Saturday, Jun. 24, 2017

آرشیو برای معماها

معمای عجیب انیشتین …!؟

نوشته شده در: دی ۰۴, ۱۳۹۲

در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد. در هر یک از این خانه ها یک [...]