Monday, Feb. 19, 2018

آرشیو برای مفهومی

عظمت آفرینش را با این عکس متحرک متوجه شوید!!!

عظمت آفرینش را با این عکس متحرک متوجه شوید!!!

نوشته شده در: ژوئن 10, 2013

با دیدن این تصویر متحرک تفاوت اندازه های زمین، سیارات، خورشید و سایر ستارگان کاملا می تونید درک کنید امیدوارم [...]