Sunday, Apr. 30, 2017

آرشیو برای مفهومی

عظمت آفرینش را با این عکس متحرک متوجه شوید!!!

عظمت آفرینش را با این عکس متحرک متوجه شوید!!!

نوشته شده در: خرداد ۲۰, ۱۳۹۲

با دیدن این تصویر متحرک تفاوت اندازه های زمین، سیارات، خورشید و سایر ستارگان کاملا می تونید درک کنید امیدوارم [...]