Monday, Mar. 19, 2018

آرشیو برای ویندوز

چگونگی دسترسی کاربران ایرانی به Windows Store در ویندوز ۸

چگونگی دسترسی کاربران ایرانی به Windows Store در ویندوز ۸

نوشته شده در: ژوئن 14, 2014

شما می توانید از طریق Windows Store در ویندوز ۸ اپلیکیشن های مختلفی را دانلود و نصب کنید. [...]