Monday, Mar. 19, 2018

آرشیو برای درس‌خواندن

چگونه مفید درس بخوانیم؟

چگونه مفید درس بخوانیم؟

نوشته شده در: ژانویه 23, 2014

آمار نشان داده که ذهن انسان در زمان های کوتاه و مکرر بسیار متمرکزتر از زمان های طولانی [...]