Sunday, Jun. 25, 2017

آرشیو برای درس‌خواندن

چگونه مفید درس بخوانیم؟

چگونه مفید درس بخوانیم؟

نوشته شده در: بهمن ۰۳, ۱۳۹۲

آمار نشان داده که ذهن انسان در زمان های کوتاه و مکرر بسیار متمرکزتر از زمان های طولانی [...]