Saturday, Jun. 24, 2017

آرشیو برای علمی

دانلود کتاب الکترونیکی “مفهوم عدد e”

دانلود کتاب الکترونیکی “مفهوم عدد e”

نوشته شده در: اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۴

e یک عدد حقیقی یکتاست، به طوری که مقدار مشتق تابع در نقطهٔ برابر شود. از این طریق [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “حیات فرازمینى از دیدگاه علم”

دانلود کتاب الکترونیکی “حیات فرازمینى از دیدگاه علم”

نوشته شده در: اردیبهشت ۰۸, ۱۳۹۳

در سال ۱۹۶۱ ستاره شناسفرانکدرکمعادله اى را ارائه کرد که جست وجو براى یافتن موجودات فرازمینى را در مسیرى علمى [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “سوخت های جامد”

دانلود کتاب الکترونیکی “سوخت های جامد”

نوشته شده در: مهر ۱۷, ۱۳۹۲

کتاب الکترونیکی “سوخت های جامد” حاوی اطلاهاتی جامع و پایه در باب سوخت های جامد میباشد. این نوع از [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “معرفی تکنولوژی GeoShow3D با تاکید بر کاربردهای مرتبط با شهرسازی” – ebook

دانلود کتاب الکترونیکی “معرفی تکنولوژی GeoShow3D با تاکید بر کاربردهای مرتبط با شهرسازی” – ebook

نوشته شده در: خرداد ۲۴, ۱۳۹۲

قابلیتها GeoShow3D ، یک بسته نرم افزاری بسیار قدرتمند است که بوسیله آن امکان پرواز و حرکت آرام، [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “مقاطع مخروطی” – ebook

دانلود کتاب الکترونیکی “مقاطع مخروطی” – ebook

نوشته شده در: خرداد ۲۳, ۱۳۹۲

توضیح: در علم مکانیک به منظور انجام تحلیل های سیالاتی، حرارتی، دینامیکی و غیره از معادلات دیفرانسیل جزئی استفاده [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “توضیحاتی پیرامون WPS & PQR”- ebook

دانلود کتاب الکترونیکی “توضیحاتی پیرامون WPS & PQR”- ebook

نوشته شده در: خرداد ۲۰, ۱۳۹۲

در نظر بگیرید در کارخانه ی بزرگ که تعداد زیادی پروژه در دست انجام است مسئول کنترل کیفی و [...]