Monday, Feb. 19, 2018

آرشیو برای علمی

دانلود کتاب الکترونیکی “مفهوم عدد e”

دانلود کتاب الکترونیکی “مفهوم عدد e”

نوشته شده در: می 16, 2015

e یک عدد حقیقی یکتاست، به طوری که مقدار مشتق تابع در نقطهٔ برابر شود. از این طریق [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “حیات فرازمینى از دیدگاه علم”

دانلود کتاب الکترونیکی “حیات فرازمینى از دیدگاه علم”

نوشته شده در: آوریل 28, 2014

در سال 1961 ستاره شناسفرانکدركمعادله اى را ارائه کرد که جست وجو براى یافتن موجودات فرازمینى را در مسیرى علمى [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “سوخت های جامد”

دانلود کتاب الکترونیکی “سوخت های جامد”

نوشته شده در: اکتبر 09, 2013

کتاب الکترونیکی “سوخت های جامد” حاوی اطلاهاتی جامع و پایه در باب سوخت های جامد میباشد. این نوع از [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “معرفی تکنولوژي GeoShow3D با تاکید بر کاربردهاي مرتبط با شهرسازي” – ebook

دانلود کتاب الکترونیکی “معرفی تکنولوژي GeoShow3D با تاکید بر کاربردهاي مرتبط با شهرسازي” – ebook

نوشته شده در: ژوئن 14, 2013

قابلیتها GeoShow3D ، یک بسته نرم افزاری بسیار قدرتمند است که بوسیله آن امکان پرواز و حرکت آرام، [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “مقاطع مخروطی” – ebook

دانلود کتاب الکترونیکی “مقاطع مخروطی” – ebook

نوشته شده در: ژوئن 13, 2013

توضیح: در علم مکانيک به منظور انجام تحليل هاي سيالاتی، حرارتی، ديناميکی و غيره از معادلات ديفرانسيل جزئی استفاده [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “توضیحاتی پیرامون WPS & PQR”- ebook

دانلود کتاب الکترونیکی “توضیحاتی پیرامون WPS & PQR”- ebook

نوشته شده در: ژوئن 10, 2013

در نظر بگیرید در کارخانه ي بزرگ که تعداد زیادي پروژه در دست انجام است مسئول کنترل کیفی و [...]