Sunday, Apr. 30, 2017

آرشیو برای گرافیک

دانلود کتاب الکترونیکی “آشنایی با رنگ ها (خواص رنگ ها)”

دانلود کتاب الکترونیکی “آشنایی با رنگ ها (خواص رنگ ها)”

نوشته شده در: اسفند ۲۷, ۱۳۹۲

برای تمامی هنرمندان طراح و مخصوصا طراحان گرافیست لازم است تا با مفاهیم و خواص رنگ ها آشنا شوند تا بتوانند آثار تأثیرگذارتری خلق [...]