Saturday, Jun. 24, 2017

آرشیو برای مدیریت

دانلود کتاب الکترونیکی “مفاهیم و کلیات کارآفرینی”

دانلود کتاب الکترونیکی “مفاهیم و کلیات کارآفرینی”

نوشته شده در: بهمن ۰۱, ۱۳۹۲

نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشنی از آن است . کارآفرینی [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “زنان در عرصه مدیریت”

دانلود کتاب الکترونیکی “زنان در عرصه مدیریت”

نوشته شده در: مهر ۰۷, ۱۳۹۲

در این مقاله به اشتغال زنان به عنوان مدیر در کشور پرداخته شده است . برخی اطلاعات آماری در [...]