Sunday, Jun. 25, 2017

آرشیو برای شبکه

دانلود کتاب الکترونیکی “آزمایشگاه شبکه – آموزش نرم افزار Packet Tracer 3.2”

دانلود کتاب الکترونیکی “آزمایشگاه شبکه – آموزش نرم افزار Packet Tracer 3.2”

نوشته شده در: اسفند ۲۴, ۱۳۹۲

Packet Tracer یک محیط شبیه سازی برای کسانی است که قصد طراحی شبکه، توپولوژی، پیکربندی، بررسی مشکلات و [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “شبکه”

دانلود کتاب الکترونیکی “شبکه”

نوشته شده در: بهمن ۱۵, ۱۳۹۲

از یک یا چند کامپیوتر Data اتصال دو یا چند کامپیوتر را به یکدیگر شبکه کامپیوتری میگویند . [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “مفاهیم اولیه شبکه”

دانلود کتاب الکترونیکی “مفاهیم اولیه شبکه”

نوشته شده در: دی ۱۸, ۱۳۹۲

شبکه: از به هم پیوستن چند کامپیوتر به یکدیگر و برقراری ارتباط بین آنها یک شبکه تشکیل می [...]