Monday, Mar. 19, 2018

آرشیو برای فیزیک

قانون پایستگی انرژی چیست؟

قانون پایستگی انرژی چیست؟

نوشته شده در: اکتبر 30, 2013

طبققانون پایستگی انرژی مقدار انرژی یک جسم (سیستم) همواره ثابت است، مگر آن که به آن انرژی داده [...]

انرژی چیست؟

انرژی چیست؟

نوشته شده در: سپتامبر 16, 2013

یکی از مهم ترین مباحثی که در فیزیک به بحث در مورد آن می پردازیم مبحث انرژی است. [...]

انیشتین از چه طریقی ساخت بمب اتمی را امکان پذیر کرد؟

انیشتین از چه طریقی ساخت بمب اتمی را امکان پذیر کرد؟

نوشته شده در: ژوئن 04, 2013

در سال 1945 آمریکا دو بمب اتمی را در ژاپن منفجر کرد که تمام جهان را در ترس [...]

اصطکاک چیست؟

اصطکاک چیست؟

نوشته شده در: ژوئن 04, 2013

هنگامی که دو جسم به یکدیگر ساییده می شوند، نیرویی به وجود می آید که در برابر ای [...]