Saturday, Jun. 24, 2017

آرشیو برای فیزیک

قانون پایستگی انرژی چیست؟

قانون پایستگی انرژی چیست؟

نوشته شده در: آبان ۰۸, ۱۳۹۲

طبققانون پایستگی انرژی مقدار انرژی یک جسم (سیستم) همواره ثابت است، مگر آن که به آن انرژی داده [...]

انرژی چیست؟

انرژی چیست؟

نوشته شده در: شهریور ۲۵, ۱۳۹۲

یکی از مهم ترین مباحثی که در فیزیک به بحث در مورد آن می پردازیم مبحث انرژی است. [...]

انیشتین از چه طریقی ساخت بمب اتمی را امکان پذیر کرد؟

انیشتین از چه طریقی ساخت بمب اتمی را امکان پذیر کرد؟

نوشته شده در: خرداد ۱۴, ۱۳۹۲

در سال ۱۹۴۵ آمریکا دو بمب اتمی را در ژاپن منفجر کرد که تمام جهان را در ترس [...]

اصطکاک چیست؟

اصطکاک چیست؟

نوشته شده در: خرداد ۱۴, ۱۳۹۲

هنگامی که دو جسم به یکدیگر ساییده می شوند، نیرویی به وجود می آید که در برابر ای [...]