Saturday, Jun. 24, 2017

آرشیو برای ریاضی

انسان از چه وقتی ارقام عددی را به کاربرد؟

انسان از چه وقتی ارقام عددی را به کاربرد؟

نوشته شده در: مرداد ۱۵, ۱۳۹۲

  تا آنجا که بر ما معلوم است در حدود ۳۰۰۰ سال پیش ازمیلاد، مصریان قدیم و مردمان [...]

چهار ضلعی چیست؟

چهار ضلعی چیست؟

نوشته شده در: مرداد ۰۸, ۱۳۹۲

چهار ضلعی، یکی از انواع چند ضلعی است. هر چهار ضلعی دارای چهار ضلع، چهار راس، چهار زاویه [...]

قضیه فیثاغورث چیست؟

قضیه فیثاغورث چیست؟

نوشته شده در: تیر ۲۶, ۱۳۹۲

فیثاغورث یکی از دانشمندان یونانی بود که ۵۰۰ سال پیش از میلاد زندگی می کرد.او یک قاعده کلی [...]

غربال اراتوستن چیست و چگونه است؟

غربال اراتوستن چیست و چگونه است؟

نوشته شده در: تیر ۰۲, ۱۳۹۲

غربال اراتوستن روشی است که با استفاده از آن می توان اعداد اول بین دو عدد معلوم را مشخص کرد. این [...]

عدد اول چیست؟

عدد اول چیست؟

نوشته شده در: خرداد ۲۹, ۱۳۹۲

تعدادی از عددهای طبیعی وجود دارند که فقط بر ۱ و خودش قابلیت تقسیم دارند. مثلا عدد ۷ [...]

عدد طبیعی چیست؟

عدد طبیعی چیست؟

نوشته شده در: خرداد ۱۸, ۱۳۹۲

  هر یک از اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ و … را عدد طبیعی می نامند. این اعداد [...]