Sunday, Jun. 25, 2017

آرشیو برای هندسه

هندسه فضایی چیست؟

هندسه فضایی چیست؟

نوشته شده در: مرداد ۲۸, ۱۳۹۲

هنگامی که یک سطح هندسی دارای ضحامت شود، از قلمرو هندسه مسطحه خارخ می شود و وارد هندسه [...]

چهار ضلعی چیست؟

چهار ضلعی چیست؟

نوشته شده در: مرداد ۰۸, ۱۳۹۲

چهار ضلعی، یکی از انواع چند ضلعی است. هر چهار ضلعی دارای چهار ضلع، چهار راس، چهار زاویه [...]

قضیه فیثاغورث چیست؟

قضیه فیثاغورث چیست؟

نوشته شده در: تیر ۲۶, ۱۳۹۲

فیثاغورث یکی از دانشمندان یونانی بود که ۵۰۰ سال پیش از میلاد زندگی می کرد.او یک قاعده کلی [...]