Saturday, Dec. 16, 2017

آرشیو برای غذاها

چرا غذا های منجمد فاسد نمی شوند؟

چرا غذا های منجمد فاسد نمی شوند؟

نوشته شده در: جولای 20, 2013

غذاهای منجمد تا مدت ها فاسد نمی شوند و می توان آن را تا ماه در این حالت [...]