Saturday, Jun. 24, 2017

آرشیو برای غذاها

چرا غذا های منجمد فاسد نمی شوند؟

چرا غذا های منجمد فاسد نمی شوند؟

نوشته شده در: تیر ۲۹, ۱۳۹۲

غذاهای منجمد تا مدت ها فاسد نمی شوند و می توان آن را تا ماه در این حالت [...]