Monday, Feb. 19, 2018

آرشیو برای عناصر

آیا می توان هوا را به صورت مایع در آورد؟

آیا می توان هوا را به صورت مایع در آورد؟

نوشته شده در: سپتامبر 10, 2013

دانشمندان با استفاده از روش های خاص می توانند گاز هایی مانند نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن و هلیم را [...]

گوگرد چگونه استخراج می شود؟

گوگرد چگونه استخراج می شود؟

نوشته شده در: آگوست 09, 2013

گوگرد عنصری غیرفلزی و زرد رنگ است. این عنصر در دمای معمولی به حالت جامد است. نقطه ذوب [...]

آلیاژ چیست؟

آلیاژ چیست؟

نوشته شده در: ژوئن 27, 2013

یکی از ویژگی های فلزات، قابلیت مخلوط شدن آنها با فلزات و یا غیر فلزات دیگر است. این [...]