Sunday, Jun. 25, 2017

تورم چیست؟ – مقاله‌ای کامل

نوشته شده توسط:

|

آبان ۲۰, ۱۳۹۲

|

در:

تورم چیست؟ – مقاله‌ای کامل

چکیده
این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی  قرار می دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راه های مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ ت ورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل می دهند.

تورم چیست؟ - مقاله‌ای کامل

تورم چیست؟ – مقاله‌ای کامل

—————————————————————
١- مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست . همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است . این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می دهد.

٢- تورم چیست؟ 

تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آکثرا تقریباً بیانگر یک موضوع هستند : تورم عب ارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در ایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.

٣- انواع تورم در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند: تورم خزنده (آرام یا خفیف ): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف , افزایش قیمت بین ١ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴ تا ٨ درصد در سال ذکر شده است. تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده ): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است . براى تورم شدید, ١۵ تا ٢۵ درصد در سال را نوشته اند.
تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم ): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود . معیار تورم بسیار شدید را ۵٠ درصد در ماه
یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زم انی و … عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است . معمولا به علت افزایش تقاضا است . بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب .(% کاهش قدرت خرید است (هر ٢۵ سال ۵٠ تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

تورم ساختاری : به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی . در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

تورم سرکشافزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها . آثار تورم سرکش عبارتند از (١) کاهش ارزش پول، (٢) گسستگی روابط اقتصادی، و (٣) فرو پاشی نظام اقتصاد . این نوع تورم معمولا پس از جنگها یا انقلا ب ها رخ  می دهد؛ مثل افزایش قیمت ٢۵٠٠ % در آلمان در سال ١٩٢٣.

تورم شتابان : افزایش سریع و شدید نرخ تورم . مثلا وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

تورم مهار شده : تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است . این شرایط معمولا از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

تورم فشار سود : تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای ت صاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورممی گردد.

تورم فشار هزینه : تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ١٩٧٣ و ١٩٧٨ می توان دید . برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این
خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلا تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت . چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود اد امه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند . لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.

تورم فشار تقاضا : تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت . در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت . یکی از نظریه های رای ج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد . در نتیجه این اقدام نه تنها میل  مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

تورم اننقال تقاضا : نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولی د به سوی صنایع
در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود . در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

تورم فشار قیمت : نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیا ر گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

تورم فشار دستمزد : نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحا دیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آا بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

۴- راه های مبارزه با تورم چیست؟
این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
سیاست های پولی و مالی : هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است . این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد (سیاست های انقباضی).
سیاست های درآمدی : با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.

۵- آیا تورم همیشه مضر است؟ 

٣% نه تنها مضر نیست بلکه – خیر تورم در حد کم ٢ نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست . علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبا ت و برگشت به حالت طبیعی حتمی است. در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد. فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.

۶- رابطه تورم و توسعه چیست؟
تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است . البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد . در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود. سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد. در همه کشو ر های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورم طلب بوده اند.  اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم. در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل  می شود. وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است. معمولا توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از ١۵ درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.

٧- تورم چه تأثیری بر نظام کل کشور دارد؟

 نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آا دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می کنند و معتقدند که: کشور ها یی که در آا ثبات قیمت (عدم تورم ) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحراای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است. در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در اب تدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند. تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است . البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.  تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرا ت و افزایش واردات است. بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود. تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند. در زمان تورمی مقدا ر زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است. تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.

٨- آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟ 

بله، یکی از این کشور ها آلمان است . آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است: طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه معیار اساسی اقتصاد برای انساا نه انساا برای
اقتصاد تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی (آلمانی ها بدین منظور بیش از ١۵ درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند) حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها خارج نمودن پول بیش از ظرفیت ت ولیدی: طراحان اقتصادی در سال ١٩۴٨ با رفرم پولی، پول موجود در دست مردم ۶ واحد تنزل دادند / را از ١٠٠ واحد به ۵
٩- آمار تورم 

سازمان ملل پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال ١٧ درصد برسد . به گزارش خبرنگار / جاری میلادی به ٧ اقتصاد بین الملل ایسنا، سازمان ملل مت حد در تازه ترین گزارش جامع خود که “چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی  ٢٠٠۶ ” نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد  ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای ١٣ درصد / مصرفی در کشورمان که در سال ٢٠٠۵ در حدود ۵ ۴ درصد افزایش مواج ه شده / بوده است در سال جاری با ٢ ٧ درصد بالغ شود. / و به ١٧ سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت. در همین حال در تقسیم بندی بزرگترین ا قتصاد های در حال ١٧ درصدی در / توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم ٧ مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم ١۵ درصدی قرار گرفته است . نرخ تورم ونزوئلا در سال ٢٠٠۵ حدود ١۶ درصد اعلام شده است . نیجریه نیز که ١۶ درصدی در سال گذشته بوده ا ست / شاهد نرخ تورم ٣ ١٠ درصدی سپری خواهد کرد / سال جاری را با نرخ تورم ٨ و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد . نرخ تورم قزاقستان که از همسایه های ٧ درصد و / کشورمان به شمار می رود در سال جاری به ۵ ١٠ درصد خواهد رسید. / نرخ تورم روسیه به ۵ آمریکا، ژاپن، چین و آلمان که از برترین اقتصادهای جهان محسوب می شوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با ١ درصد خواهند داشت و نرخ تورم / ٣ و ٩ /٢ ،٠/١ ،٠/٢ ١٢ درصد در سال / آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از ۵ ٩ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت . در / گذشته به ۵ همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت.

منبع: کتاب الکترونیکی تورم نوشته عاطفه شکری

این نوشته را به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط

همه چیز در مورد جزیره ایستر
اینترانت چیست؟ معرفی اینترانت‌های رایگان
شیمی پزشکی چیست؟

درباره نویسنده

فرزاد علمى

سلام من مدیر سایت باهوش هستم. من از سال 89 وبلاگ نویسی را از سرویس های بلاگفا و رزبلاگ و ... شروع کردم. به اینترنت علاقه زیادی دارم و الان هم دارم به ایجاد محتوا می پردازم.  ممنون

(1) دیدگاه خوانندگان

  1. حسن
    آذر ۱۰, ۱۳۹۳ در ۷:۳۰ ب.ظ

    سلام اگر مطلبی در مورد تورم ژاپن دارید برام میل کنید . تشکر فراوان.

ارسال دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *